Zadania

Edit This Page

Zadania

W tej części dokumentacji Kubernetesa znajdują się opisy sposobu realizacji różnych zadań. Przedstawione są one zazwyczaj jako krótka sekwencja kilku kroków związanych z pojedynczym zadaniem.

Graficzny interfejs użytkownika (Dashboard)

Instalacja i użycie graficznego interfejsu użytkownika z poziomu przeglądarki do zarządzania aplikacjami w kontenerach uruchomionymi na klastrze Kubernetes.

Jak używać polecenia kubectl

Instalacja i konfiguracja polecenia kubectl do bezpośredniego zarządzania klastrami Kubernetes.

Konfigurowanie podów i kontenerów

Najpopularniejsze czynności związane z konfiguracją podów i kontenerów.

Uruchamianie aplikacji

Standardowe metody zarządzania aplikacjami, m. in. prowadzenie stopniowych aktualizacji (rolling updates), przekazywanie konfiguracji oraz skalowanie horyzontalne podów.

Uruchamianie zadań

Uruchamianie zadań w trybie równoległym.

Dostęp do aplikacji na klastrze

Rozkładanie obciążenia i przekierowywanie ruchu sieciowego, konfigurowanie firewalla i usług DNS w celu zapewnienia dostępu do aplikacji w klastrze.

Monitoring, rejestracja i znajdowanie błędów

Konfigurowanie monitoringu oraz rejestrowanie zdarzeń i komunikatów, pomagające rozwiązywać problemy związane z pracą klastra lub aplikacji uruchamianych w kontenerach.

Dostęp do API Kubernetes

Różne metody bezpośredniego dostępu do API Kubernetes.

Używanie TLS

Konfigurowanie aplikacji w taki sposób, aby korzystała i ufała łańcuchowi certyfikatów wydawanych przez Urząd Certyfikacji (CA) klastra.

Administracja klastrem

Standardowe metody zarządzania klasterem.

Zarządzanie aplikacjami ze stanem (Stateful)

Popularne zadania związane z zarządzaniem aplikacjami stanowymi (Stateful), w tym: skalowanie, usuwanie i rozwiązywanie problemów dotyczących StatefulSets.

Procesy klastra typu daemon

Standardowe metody zarządzania DaemonSet, włączając sposoby prowadzenia stopniowej aktualizacji (rolling update).

Zarządzanie procesorami graficznymi (GPU)

Konfiguracja i przydzielanie węzłom klastra procesorów GPU NVIDIA jako zasobów.

Zarządzanie HugePages

Konfiguracja i dysponowanie huge pages jako zasobu klastra.

Następne:

Jeśli chciałbyś stworzyć nową stronę poświęconą jakiemuś zadaniu, przeczytaj Jak przygotować propozycję zmian (PR).

Twoja opinia