Weź udział w tworzeniu dokumentacji Kubernetesa

Edit This Page

Weź udział w tworzeniu dokumentacji Kubernetesa

Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcesz wziąć udział w tworzeniu dokumentacji lub strony www Kubernetesa! Nieważne, czy dopiero poznajesz projekt, czy jesteś z nami już od dawna, czy uważasz się za programistę, użytkownika, czy po prostu nie możesz patrzeć na literówki.

Od czego zacząć?

Każdy może otworzyć zgłoszenie, które zawiera opis problemu czy oczekiwane usprawnienia dokumentacji lub samemu zaproponować zmianę poprzez pull request (PR). Do realizacji niektórych zadań potrzeba wyższego poziomu zaufania i odpowiednich uprawnień w organizacji Kubernetes. Zajrzyj do Participating in SIG Docs po więcej szczegółów dotyczących ról i uprawnień.

Dokumentacja Kubernetesa znajduje się w repozytorium GitHub. Zapraszamy wszystkich do aktywnych działań na rzecz jej rozwoju, niemniej aby móc sprawnie funkcjonować w społeczności Kubernetes, wymagana jest pewna biegłość w korzystaniu z git i GitHuba.

Aby zaangażować się w prace nad dokumentacją należy:

  1. Podpisać Contributor License Agreement CNCF.
  2. Zapoznać się z repozytorium dokumentacji i z generatorem statycznej strony www.
  3. Zrozumieć podstawowe procesy ulepszania zawartości i recenzowania propozycji zmian.

Najlepsze praktyki zgłaszania zmian

  • Opis GIT commit powinien być jasny i zrozumiały.
  • Należy używać Github Special Keywords, które odwołują się do zgłoszenia (issue) i automatycznie je zamykają, kiedy PR zostaje zaakceptowany.
  • Kiedy wprowadzasz drobne zmiany do PR, takie jak literówki czy poprawki stylu lub gramatyki, pamiętaj o ich zgrupowaniu (squash), aby uniknąć sytuacji, kiedy mamy dużą liczbę commitów dla stosunkowo niewielkiej zmiany.
  • Dołącz dobry opis PR, który tłumaczy zmiany w kodzie, powód dla tych zmian i wszystkie informacje wystarczające, aby recenzent zrozumiał Twój PR.
  • Dodatkowa literatura:

Inne metody współpracy

  • Aby włączyć się w prace społeczności Kubernetes poprzez fora internetowe, typu Twitter czy Stack Overflow, lub dowiedzieć się więcej na temat organizowanych lokalnie spotkań i wydarzeń związanym z projektem, zajrzyj na stronę społeczności Kubernetes.
  • Aby włączyć się w prace związane z nowymi funkcjonalnościami, przeczytaj na początek ściągawkę dla współautorów.

Twoja opinia