Od czego zacząć

Edit This Page

Od czego zacząć

Ten rozdział poświęcony jest różnym metodom konfiguracji i uruchomienia Kubernetesa.

Istnieje wiele rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników: łatwości w utrzymaniu, wymagań bezpieczeństwa, poziomu sterowania, dostępności zasobów oraz niezbędnego doświadczenia do zarządzania klastrem.

Klaster Kubernetes możesz zainstalować na lokalnym komputerze, w chmurze czy w prywatnym centrum obliczeniowym albo skorzystać z klastra Kubernetes udostępnianego jako usługa. Inną możliwością jest budowa własnego rozwiązania opartego o różnych dostawców usług chmurowych, bądź bazującego bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

W dużym uproszczeniu, możesz zbudować klaster Kubernetes zarówno w środowisku szkoleniowym, jak i na potrzeby produkcyjne.

Środowisko do nauki

Aby uruchomić klaster Kubernetes do nauki na lokalnym komputerze, skorzystaj z rozwiązań opartych o Dockera — z narzędzi wspieranych przez społeczność Kubernetesa, bądź innych narzędzi dostępnych w ekosystemie.

Tabela z rozwiązaniami pozwalającymi na uruchomienie Kubernetesa na komputerze lokalnym - wspieranymi przez społeczność lub innymi dostępnymi w ekosystemie
SpołecznośćEkosystem
MinikubeCDK on LXD
kind (Kubernetes IN Docker)Docker Desktop
Minishift
MicroK8s
IBM Cloud Private-CE (Community Edition)
IBM Cloud Private-CE (Community Edition) on Linux Containers
k3s

Środowisko produkcyjne

Wybierając rozwiązanie dla środowiska produkcyjnego musisz zdecydować, którymi poziomami zarządzania klastrem (abstrakcjami) chcesz zajmować się sam, a które będą realizowane po stronie zewnętrznego operatora.

Aby zapoznać się z listą dostawców posiadających certyfikację Kubernetes, odwiedź stronę “Partnerzy”.

Twoja opinia