Materiały źródłowe

Edit This Page

Narzędzia

Kubernetes zawiera różne wbudowane narzędzia służące do pracy z systemem:

Kubectl

kubectl to narzędzie tekstowe (linii poleceń) do Kubernetes. Służy do zarządzania klastrem Kubernetes.

Kubeadm

kubeadm to narzędzie tekstowe do łatwej instalacji klastra Kubernetes w bezpiecznej konfiguracji, uruchamianego na infrastrukturze serwerów fizycznych, serwerów w chmurze bądź na maszynach wirtualnych (aktualnie w fazie rozwojowej alfa).

Kubefed

kubefed to narzędzie tekstowe do zarządzania klastrami w federacji.

Minikube

minikube to narzędzie do łatwego uruchamiania lokalnego klastra Kubernetes na twojej stacji roboczej na potrzeby rozwoju oprogramowania lub prowadzenia testów.

Pulpit (Dashboard)

Dashboard - graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce web, który umożliwia instalację aplikacji w kontenerach na klastrze Kubernetes, rozwiązywanie problemów z nimi związanych oraz zarządzanie samym klastrem i jego zasobami.

Helm

Kubernetes Helm — narzędzie do zarządzania pakietami wstępnie skonfigurowanych zasobów Kubernetes (nazywanych Kubernetes charts).

Helm-a można używać do:

  • Wyszukiwania i instalowania popularnego oprogramowania dystrybuowanego jako Kubernetes charts
  • Udostępniania własnych aplikacji w postaci pakietów Kubernetes charts
  • Definiowania powtarzalnych instalacji aplikacji na Kubernetes
  • Inteligentnego zarządzania plikami list (manifests) Kubernetes
  • Zarządzaniem kolejnymi wydaniami pakietów Helm

Kompose

Kompose to narzędzie, które ma pomóc użytkownikom Docker Compose przenieść się na Kubernetes.

Kompose można używać do:

  • Tłumaczenia plików Docker Compose na obiekty Kubernetes
  • Zmiany sposóbu zarządzania twoimi aplikacjami z lokalnego środowiska Docker na system Kubernetes
  • Zamiany plików yaml Docker Compose v1 lub v2 oraz Distributed Application Bundles

Twoja opinia