Materiały źródłowe

Ujednolicony słownik

Celem tego słownika jest przedstawienie wszechstronnej, ujednoliconej listy terminologii związanej z projektem Kubernetes. Słownik zawiera terminy specyficzne dla Kubernetesa, a także pojęcia bardziej ogólne, umożliwiające lepsze zrozumienie kontekstu.

Znajdź pojęcia według etykiet

The inner components of Kubernetes.
Related to Kubernetes open-source development.
A resource type that Kubernetes supports by default.
Supported customizations of Kubernetes.
Relevant for a first-time user of Kubernetes.
How Kubernetes components talk to each other (and to programs outside the cluster).
Starting and maintaining Kubernetes.
Keeping Kubernetes applications safe and secure.
How Kubernetes applications handle persistent data.
Software that makes Kubernetes easier or better to use.
Represents a common type of Kubernetes user.
Applications running on Kubernetes.
Architecture Community Core Object Extension Fundamental Networking Operation Security Storage Tool User Type Workload Zaznacz wszystko Odznacz wszystko

Kliknij w [+] po dokładniejsze wytłumaczenie.

Twoja opinia